Tornabilgi : anasayfa

Torna ve Rovelver Ne...

Talaşlı imalat endüstrisinde, torna tezgahı, çok kullanılan makinelerden biridir. Torna tezgahından yararlanarak talaşlı imalat yapmaya ve metalleri ölçü ve şekillere getirmeye TORNACILIK denir. Torna tezgahından daha küçük ve se

Read More

Tornacı Mesleği Ha...

Tornacı Mesleği Hakkında Bilgiler

TANIM Torna tezgahına bağlanan ve tezgahın ekseni etrafında dönen makine parçası üzerinde, bu eksene dik veya eğik olarak çeşitli metal ya da benzeri parçaları uygun görülen bir kesici yardımıyla işleyen kişiye tornacı denir.

Read More

Kumpas Okuma...

Kumpas Okuma

1/10 Hassasiyetli Kumpas Bu kumpasta cetvel üzerindeki 9 mm`lik ölçü, verniyer üzerinde 10 eşit parçaya bölünmüştür. Bu kumpasla 0.1 mm hassasiyetinde bir ölçüm yapılabilir. (Şekil 2.11) de verniyerin 0 çizgisi cetvel üzerind

Read More

CNC Teknik Terimleri...

Cnc Terimleri abrasive disk:zımpara taşı abrasive machining:aşındırma ile talaş kaldırma acceptance sampling:kabul için örnek alma accessory:aksesuar, yardımcı teçhizat acceleration: hızlanma accuracy:hassasiyet, doğruluk

Read More

CNC(Computer Numeric...

1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC –Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.Komutlar ilgili takım tezgah

Read More

CNC KONTROL SİSTEM...

CNC tezgahların çalışmasını ve hareket kontrollerini sağlayan bölümü yani tezgahın bilgisayarıdır. CNC tezgahlarda kullanılan bir çok marka ve özellikte kontrol sistemi bulunmaktadır. En çok rastlanabilen kontrol sistemlerine ö

Read More

CNC TEZGAHLARIN DEZA...

CNC TEZGAHLARIN DEZAVANTAJLARI

a) YATIRIM MALİYETLERİ YÜKSEKTİR. En büyük dezavantajı yüksek fiyatlarıdır. Konvensiyonel tezgahlarla kıyaslandığında yaklaşık 8-10 kat fiyat farkı bulunmaktadır. b) BAKIM ONARIM MASRAFLARI FAZLADIR. Fiyatlarında olduğu gibi

Read More

CNC TEZGAHLARIN AVAN...

CNC TEZGAHLARIN AVANTAJLARI

a) OPERATÖR AÇISINDAN DAHA EMNİYETLİDİR. Genellikle CNC tezgahlarda çalışan kısımlarla operatör direkt temas halinde değildir. Bu yüzden konvensiyonel tezgahlarda sıkça duymaya alıştığımız iş kazaları daha az gerçekle

Read More

Komparatör Nedir Ku...

Komparatör Nedir Kullanımı ve okunması nasıldır ?

Komparatör yayla çalışan ve 1°in binde biri veya onbinde birini göstermeye yarayan bir alettir. Komparatörlerin iki çeşidi vardır. İki yönlü bölüntülü komparatörlerde, bölüntüler sıfırdan başlayarak her iki yönde yürütül

Read More

Mikrometre Nedir Kul...

Mikrometre Nedir Kullanımı Nasıldır ?

Kumpaslara nazaran daha hassas ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir. Genellikle daire kesitli parçaların çaplarını ve düz parçaların kalınlıklarını ölçme işleminde kullanılır. Mikrometreler genellikle 0,01 ve 0,001

Read More